กระบวนการภูมิต้านทานโรค

เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ทีมงานได้นำเจมส์ฟอกซ์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพของ MIT และกองเวชศาสตร์เปรียบเทียบซึ่งทีมงานของเขาได้ดูแลหนูที่ไม่มีแบคทีเรีย นักวิจัยพบว่าเมื่อพวกเขาพยายามทำให้เกิดโรคต้อหินในหนูที่ปราศจากเชื้อเหล่านี้หนูไม่ได้เป็นโรค นักวิจัยได้หันมาใช้ผู้ป่วยโรคต้อหินที่เป็นมนุษย์และพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีระดับ T เซลล์ปกติถึง 5 เท่าของโปรตีนช็อตร้อน Continue reading “กระบวนการภูมิต้านทานโรค”

กความเจ็บปวดความหวาดกลัวของเข็ม

ส่วนใหญ่ในการตรวจสอบ แต่หลาย ๆ คนไม่สามารถปฏิบัติตามสูตรดังกล่าวได้เนื่องจากความเจ็บปวดความหวาดกลัวของเข็มและการแทรกแซงกับกิจกรรมตามปกติ “ผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ร้ายแรงได้ การหาวิธีที่จะทำให้อินซูลินรับประทานได้ยาก โปรตีนไม่ได้ดีเมื่อพบสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมได้ไม่ดีออกจากลำไส้ Continue reading “กความเจ็บปวดความหวาดกลัวของเข็ม”

ขั้นตอนก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันอาจมีดังนี้

ขั้นตอนก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันอาจมีดังนี้
การตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจดูฟันรวมถึงขากรรไกรและปาก หากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปากหรือฟัน เช่น มีฟันผุ มีคราบหินปูน ต้องรักษาให้เรียบร้อยก่อนเริ่มจัดฟัน
การเอกซเรย์ฟัน การถ่ายภาพเอกซเรย์ดูตำแหน่งของกระดูกฟัน โดยมักใช้การถ่ายภาพเพื่อดูการสบกันของฟันบนและฟันล่าง รวมทั้งให้เห็นถึงฟันคุดซึ่งอาจยังไม่โผล่พ้นเหงือกหรือเติบโตออกมาไม่เต็มที่ นอกจากนี้ยังอาจใช้เครื่องเอกซเรย์พิเศษเพื่อดูขนาด ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ของขากรรไกรกับฟัน
การพิมพ์ฟัน ทันตแพทย์ผู้จัดฟันจะใช้วัสดุที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ให้ผู้เข้ารับการจัดฟันกัด ซึ่งวัสดุนี้จะมีความนิ่มขณะกัด แต่จะแข็งตัวลงเมื่อนำออกมาจากปาก พิมพ์ฟันที่ถูกหล่อขึ้นนี้จะช่วยให้สามารถประเมินการรักษาได้ง่าย เนื่องจากมีรูปร่างและลักษณะเหมือนฟันจริงสำหรับดูประกอบ คลินิกหรือโรงพยาบาลจัดฟัน Continue reading “ขั้นตอนก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันอาจมีดังนี้”

คนแปลงเพศได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างลึกซึ้งที่ตัดข้ามศาสนาภูมิภาคและเพศคนแปลงเพศได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รายงานแสดงให้เห็นว่าอคติที่ฝังแน่นมากมักจะบังคับให้คนทยอยหนีออกจากบ้านในวัยรุ่นของตนก่อนที่จะถูกโยนออกไปโดยครอบครัวของพวกเขา บังคับให้ซึมซับในชุมชนที่ปฏิเสธที่จะให้การศึกษาหรืองานทำพวกเขามักหันไปขอทานตามถนนหรือการค้าประเวณี Continue reading “คนแปลงเพศได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

การออกแบบเพื่อลดความท้าทาย

“เทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงมีข้อ จำกัด เนื่องจากต้นทุนขนาดน้ำหนักและพลังเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดความคล่องตัวความเร็วในการประมวลผลและการติดต่อสื่อสาร” ซิลวากล่าว “ทุกๆการตัดสินใจในการออกแบบเพื่อลดความท้าทายเหล่านี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้ในแต่ละขั้นตอน” ยังคงตามการวิจัยข้อมูลแรกแสดงให้เห็นว่าการสร้างภาพที่ดีขึ้น Continue reading “การออกแบบเพื่อลดความท้าทาย”

การสื่อสารระหว่างเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย

เครื่องหมายทางพันธุกรรมเหล่านี้อาจช่วยให้การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดี พบยีนที่หลากหลายในยีนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย ซึ่งหมายความว่าข้อผิดพลาดทางพันธุกรรมในเส้นทางภูมิคุ้มกันอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งอาจมีนัยสำคัญต่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในอนาคตด้วยการบำบัดด้วยระบบภูมิคุ้มกัน Continue reading “การสื่อสารระหว่างเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย”

กรมสุขภาพจิตยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

กรมสุขภาพจิตตอบรับวันโรคจิตเภทโลก ยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วย พัฒนานำแบบประเมินคุณภาพชีวิตของญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทไปใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคจิตเภททางระบบออนไลน์ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันโรคจิตเภทโลก โดยในส่วนของประเทศไทย คาดว่ามีผู้ป่วยประมาณ 600,000 คน Continue reading “กรมสุขภาพจิตยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท”

คันตา

คันตา หรือคันในตา เป็นอาการที่ทุกคนคงเคยเป็นเพราะอาการคันตาก็เช่นเดียวกับอาการคันส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย สาเหตุของการคันที่ในตา มักจะมีต้นตอมาจาก สาเหตุจากการคันตามเยื่อเมือกส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและผิวหนังตามตัว นั่นก็คือ 1.ละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่น แดด ความร้อน อุณหภูมิเย็นจัด เช่นในห้องปรับอากาศ ร้อนจัด หรือในที่ชื้นอับ ฯลฯ Continue reading “คันตา”

การจัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด

ตอบ เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ เครื่องมือชนิดติดแน่น ซึ่งจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟัน ตลอดช่วงเวลาของการบำบัดรักษา และเครื่องมือชนิดถอดได้ ซึ่งคนไข้สามารถถอดออก และใส่ได้เอง ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะให้ผลในการบำบัดรักษาที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์จัดฟันถึงความจำเป็นและความ เหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันนั้นนานเท่าใด Continue reading “การจัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด”

นักโภชนาการเตือน กินปลาร้าบ่อย ไตจะทำงานหนัก

กโภชนาการ ชี้ปลาร้าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเทียบเท่าเนื้อสัตว์ต่างๆ แต่ต้องปรุงสุกและระวังอย่ากินซ้ำซากเพราะจะทำให้ไตทำงานหนัก และหากจะส่งออกต้องแปรรูปและได้มาตรฐาน นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าปลาร้าทั้งในเรื่องรสชาติ กลิ่น สี และความสะอาด Continue reading “นักโภชนาการเตือน กินปลาร้าบ่อย ไตจะทำงานหนัก”