10วันเท่านั้น!รับสมัคร’นร.นายสิบตำรวจ’กว่า5,000อัตรา

10วันเท่านั้น!รับสมัคร’นร.นายสิบตำรวจ’กว่า5,000อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวนรวมกว่า 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ วันที่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค. ผ่านทาง www.rcm.edupol.org

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรองมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 จำนวน 5,000 อัตรา

ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org เท่านั้น โดยจะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 28 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.rcm.edupol.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบได้ที่โทรฯ 02-252-9887

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์