รู้ได้อย่างไร ว่าลูกกินดี

เนื่องจากช่วงวัยเรียน เด็กแต่ละคนจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันได้มากพ่อแม่ควรทราบว่า ปริมาณอาหารที่กำหนดไว้ในโภชนาการ เป็นปริมาณเฉลี่ยสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ ดังนั้น ปริมาณที่กำหนดในโภชนาการ อาจมากไปหรือน้อยไปไม่เหมาะสมกับลูกของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่าลูกของท่านได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป สังเกตง่ายๆ อย่างหนึ่งก็คือ ดูการเจริญเติบโตของน้ำหนักและส่วนสูงของลูกว่าเหมาะสมตามเกณฑ์อายุ และมีรูปร่างสมส่วนหรือ “ดูดี” หรือไม่ ถ้ารู้สึกว่าลูกของคุณมีน้ำหนักน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ ควรพิจารณาปรับการกินอาหารของลูก ด้วยการเพิ่มหรือลดปริมาณอาหารในแต่ละหมวดหมู่ให้เหมาะสม

ขอบคุณ สสส.