ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไทยและประสบการณ์ในท้องถิ่น

จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนการบินไทยและอนันตราริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯรีสอร์ทการประชุม ASTW ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อดั้งเดิมของออสเตรเลียในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ออสเตรเลียเป็นตลาดต้นทางขนาดเล็กที่มีขนาดกลางและมีระยะเวลาพักเฉลี่ยสูง

ในปี 2560 ประเทศไทยได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 65,000 ล้านบาทจากตลาดออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียไม่ใช่ตลาดที่มีปริมาณมากจึงมุ่งเน้นการโปรโมตในตลาดเฉพาะ เช่นหญิงเดินทางและ millennials ทั้งสองจัดเป็นชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้น TAT จึงได้จัดโครงสร้างเนื้อหาโปรแกรมของทัวร์ ASTW เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายเหล่านี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ‘Open to the New Shades’ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความตระหนักในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไทยและประสบการณ์ในท้องถิ่น