นัดประชุมปรับอัตราค่าจ้างใหม่อีกครั้ง 17 ม.ค.นี้

ปลัดฯแรงงาน เผยถก 4 ชั่วโมง ยังไร้ข้อสรุป ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ นัดประชุมอีกครั้ง 17 ม.ค.นี้ ยันได้ขึ้นทุกจังหวัด
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถเคาะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2561 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการทุกฝ่ายมีมติตรงกันว่า จากข้อมูลอนุกรรมการวิชาการที่ได้ไปศึกษามานั้น มี

บางข้อมูลยังไม่รอบคอบ ไม่สมเหตุสมผล เพราะบางจังหวัดขอสูงเกินไป เช่น จ.บึงกาฬ ที่ขอขึ้นสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งที่เป็นจังหวัดเล็ก

ขณะที่หลายจังหวัดใกล้เคียงกัน สภาพเศรษฐกิจไม่ต่างกัน กลับขอขึ้นต่างกันมาก ที่ประชุมจึงมีมติตีกลับขอให้ไปพิจารณา จัดทำตัวเลขจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ ให้จังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม รายได้ สถานประกอบการ ค่าครองชีพ คล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แม้จังหวัดจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม เพื่อให้การขึ้นค่าจ้างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริงมากที่สุด

โดยการจัดกลุ่มจังหวัดน่าจะมีมากกว่า 4 กลุ่ม จากเคยจัดมาเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยยืนยันรอบนี้ได้ขึ้นทุกจังหวัด แบบไม่เท่ากันทั้งประเทศ แต่ยังไม่ขอระบุรายละเอียดอัตราที่จะขึ้นได้ ซึ่งตัวเลขต่ำสุดอยู่ที่ 2 บาทตามที่เคยเป็นข่าวมานั้น ในที่ประชุมได้แสดงความคิด เห็นว่ายังน้อยเกินไป อาจต้องเพิ่มมากขึ้น

ส่วนอัตราสูงสุดที่ปรับขึ้นยังไม่ขอเปิดเผย โดยที่บอร์ดจะนำข้อมูลมาถกหาข้อสรุปกันอีกครั้งในวันที่ 17 ม.ค.เวลา16.00 น.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 ม.ค.นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ต่อไปคาดเสร็จทันภายในสิ้นเดือนนี้ .

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย