ซีพีเอฟแนะเทคนิคเลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศแปรปรวน

ซีพีเอฟแนะเทคนิคเลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศแปรปรวน
ซีพีเอฟเตือนเกษตรกรรับมืออากาศหนาว  แนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำ-สัตว์บก  พร้อมเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งป้องกันเชื้อโรค-ลดความเสี่ยงการตาย

 

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  หรือซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ในหลายแห่งมีอุณหภูมิลดต่ำลงในช่วงเช้าและค่ำ สลับกับอากาศร้อนในช่วงกลางวัน และบางพื้นที่มีฝนฝนตกร่วม  ซึ่งภาวะเช่นนี้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำ เนื่องจากปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนจึงมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับสภาพแวดล้อม เมื่ออากาศเย็นลงระบบเมตาบอลิซึ่มในร่างกายจะผิดปกติ และระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องวางแผนการเลี้ยงอย่างรอบคอบ ไม่เลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป และปล่อยลูกปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ลูกปลาโตมีภูมิต้านทานเพิ่ม ช่วยลดลดอัตราเสี่ยง
 
นอกจากนี้ควรให้อาหารทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง คือการแบ่งจำนวนมื้ออาหารให้มากขึ้น เป็นวันละ 5-6 เพื่อกระตุ้นการกินของปลาให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการให้อาหารในช่วงเช้าที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะปลาจะกินอาหารได้น้อย และควรผสมวิตามินซีและสารกระตุ้นภูมิต้านทานในอาหารให้ปลากินสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน

 
นายนรินทร์ ร่มลำดวน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ชำนาญการด้านสุขภาพสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบเปิด เกษตรกรต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่น อาทิ หลอดไฟ เสริมไม้-ฟางรองนอน ผ้าหรือกระสอบกันลม ขณะที่ช่วงที่มีอากาศร้อนควรเพิ่มพัดลมระบายอากาศ ส่วนการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรือระบบอีแวป เกษตรกรต้องควบคุมการทำงานของพัดลมและเยื่อกระดาษหน้าโรงเรือน อย่าร้อน-เย็น-ชื้นเกินไป ซึ่งจะกระทบต่อสัตว์ทำให้เกิดความเครียด ควรปรับสภาพภายในโรงเรือนให้สัตว์อยู่สบาย ขณะเดียวกันยานพาหนะและบุคลากรที่จะเข้าภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องผ่านการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมาด้วย
 
ขณะเดียวกัน ควรเฝ้าระวังโรคในสัตว์กีบ อาทิ โค กระบือ และสุกร คือโรคปากและเท้าเปื่อย ที่พบได้บ่อยในสัตว์กีบในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน สุกรต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรค PRRS ที่มีการระบาดได้ง่ายในภาวะอากาศแปรรวนดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคที่พบในสุกรและไม่มีการติดต่อถึงคน แต่เชื้อสามารถแพร่ระบาดในฝูงสุกรได้อย่างรวดเร็ว  ด้านการเลี้ยงไก่ อุณหภูมิที่ไม่เปียกชื้น และหากอุณหภูมิต่ำมากควรเพิ่มผ้าม่านกั้นแนวลมที่จะเข้าโรงเรือน และเพิ่มหลอดไฟกก เพื่อทำให้อุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไป
 

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์