การดูแลเด็กที่เป็นไข้หวัด

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย วันนี้จะมาแนะนำวิธีการดูแลเด็กๆ ที่เป็นไข้หวัด ว่าทำอย่างไรถึงจะถูกวิธี

1.หากมีอาการหายใจเร็ว ไข้สูงตลอดเวลา นอนซม เบื่ออาหารมาก หรือสงสัยเป็นปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก ข้อใดข้อหนึ่ง ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว

2.หากมีอาการปวดหู หูอื้อ เจ็บคอมาก มีน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวเกินไอ 24 ชั่วโมง ไอ มีเสมหะสีเหลืองหรือเขียว อาเจียนบ่อย เบื่อ อาหารมาก น้ำหนักลด มีไข้สูงตลอดเวลาหรือมีไข้ติดต่อกันเกิน 4 วัน ข้อใดข้อหนึ่ง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ ในรายที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

3.หากไม่มีอาการดังในข้อ 1 และ 2 ให้ปฏิบัติดังนี้

– นอนพักผ่อน ห้ามตรากตรำงาน

– ห้ามอาบนํ้าเย็น ควรเช็ดตัวหรืออาบนํ้าอุ่น

– ดึ่มนํ้าให้มาก ๆ ครั้งละครึ่งถึง 1 แก้ว บ่อยๆ

จนสังเกตเห็นมีปัสสาวะออกมากและใส แสดงว่าร่างกายไม่ขาดน้ำ (ที่เกิดจากไข้หรือท้องเสีย)

– กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก นี้าหวาน นํ้าผลไม้

– ถ้ามีไข้สูง ให้กินยาพาราเซตามอล บรรเทาอาการ ถ้ายิ่งมีไข้ให้กินซํ้าได้ทุก 6 ชั่วโมง

– ขณะที่มีไข้สูงจัด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว เพี่อบรรเทาไข้อีกทางหนึ่ง

4.หากไข้ไม่ทุุเลาใน 4 วัน มีอาการทรุดลง มีอาการผิดปกติอื่นๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการดังในข้อ 1 และ 2 เพิ่มเติม) หรือมีความวิตกกังวล ควรไปพบแพทย์